SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na naročila in sodelovanja ter ostale storitve, ki jih kot ponudnik storitev izvaja podjetje D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. Odpoved potrditve naročila ali izogibanje plačilu s strani naročnika, s sklicevanjem na njegove pogoje, ni sprejemljiva in veljavna. Drugačni pogoji so veljavni le v primeru, da so bili pisno potrjeni z naše strani.

Vse spremembe naročila so veljavne le v pisni obliki.

Za naročila z dostavo tretji stranki, se za odgovornega smatra naročnik, ki je oddal naročilo.

Morebitne kršitve ali zlorabe identitete bodo prijavljene pristojnim organom in kazensko preganjane.

2. ODDAJA NAROČILA, OSEBNO NAROČANJE IN PREVZEM

Naročilo naročnik odda v pisni obliki ali preko elektronske pošte. Z oddajo naročila v pisni obliki smatramo, da je naročnik seznanjen s tukaj navedenimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Elektronska pošta (e-pošta) oz. spletni obrazec veljata za pravno formalno veljavno naročilo. Z oddajo naročila se naročnik brezpogojno obvezuje, da bo naročilo poravnal v dogovorjenem roku (z brezobrestnim avansom oz. predplačilom, po povzetju ali ob prevzemu). Naročnik se strinja, da je v primeru zamude plačila D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. upravičen do nadomestila za uporabo izdelka in vračila dodatnih stroškov opominjanja ali izterjave.

3. OPOZORILA IN PREKLIC NAROČIL

Vzorčne predloge izdelkov lahko odstopajo od končnega videza izdelka oz. storitve in so zgolj informativne narave. Za točnejši izgled je potrebno oddati naročilo, s čimer postanete naročnik pri D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. in ste v obligacijskem razmerju in se strinjate z zaračunavanjem vseh storitev. Po oddaji naročila le-tega ni mogoče preklicati brez poravnave nastalih stroškov.

ODSTOP OD NAROČILA: Ko naročnik odda naročilo stopi s podjetjem D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. v obligacijsko razmerje, naš sprejem naročila šteje za prvo opravljeno storitev in nastanek stroška. Minimalen strošek je lahko obdelava naročila po veljavnem ceniku oz. 10 EUR + DDV, kar je večje. V kolikor naročnik odstopi od naročila je dolžan povrniti najmanj ta strošek, v kolikor pa so bile opravljene tudi druge storitve pa tudi v celoti vse opravljeno do trenutka preklica naročila. Vso opravljeno delo se izračuna po urah in urni postavki po veljavnem ceniku. Ob odstopu od naročila se izničijo vsi popusti.

4. SKLENITEV IN TRAJANJE PONUDBE

Ob povpraševanju storitev ponudnik pošlje naročniku ponudbo, katera velja 60 dni od njenega nastanka, če ni znotraj ponudbe določeno drugače. Ponudba ni obvezujoča in temelji na stanju ob sklenitvi posla ter samo za storitve, vključene znotraj ponudbe. V kolikor pride do bistvenih sprememb cen na trgu si ponudnik pridržuje pravico do spremembe le-teh po predhodnem obvestilu naročnika.

5. LASTNIŠTVO, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICA DO UPORABE

Vse besedilne, grafične in ostale vsebine so last podjetja D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. in jih brez pisnega soglasja lastnika ni dovoljeno uporabljati, kopirati, shranjevati ali drugače razmnoževati. Za grafično pripravo oz. oblikovanje, ki jih izvedemo za naročnika, še posebej grafične predloge, slike in oznake, predloge, oblikovanje celostne grafične podobe spletnih strani in aplikacij itd., so vse pravice (avtorske pravice) izključno izvajalčeve – last podjetja D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. Pri tem naročnik plača le izvedbo samega dela, ne pa pravice do intelektualne lastnine, še posebej ne za pravico do nadaljnjega kopiranja ali obdelave dokumentov. Dostava ogledne elektronske verzije posamezne oblike stranki ne daje pravice do uporabe tega motiva v katerekoli druge namene kot je naročilo tiska pri podjetju D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p., razen če to ni drugače opredeljeno. V primeru kršitve tega določila lahko D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. zaračuna naročniku ustrezno uporabnino dela. Avtorske pravice se lahko prenesejo na naročnika ali tretjo stranko po plačilu, če je tako določeno v obliki pisnega dogovora. V tem primeru se pravice prenesejo v lastništvo naročnika/tretje stranke le s plačilom dogovorjene vsote. Vsi izdelki, motivi in ostalo avtorsko delo do popolnega poplačila obveznosti ostajajo last podjetjaD-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico do zaračunavanja stroškov uporabe za obdobje neplačanih obveznosti. Naročnik je izključno odgovoren, če so pri izvedbi naročila kršene pravice tretje stranke, še posebej avtorske. Naročnik izjavlja, da ima pravice za kopiranje in reprodukcijo predloženih podatkov. Naročnik prevzema odgovornost za vse morebitne zahtevke tretje stranke do podjetja D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p., v zvezi s kršitvami na tem področju.

6. OBRAČUN STROŠKOV

Izvajalec bo svojo storitev obračunal skladno z veljavnim cenikom ali dogovorjeno ponudbo. Običajno se k vrednosti naročila prišteje še strošek dostave. Za morebitne napake ne odgovarjamo. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, sicer reklamacije stroškov izdelave niso upravičene. Vse storitvene aktivnosti (oblikovanje, grafična priprava ali dodelava) zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 15 minutnih intervalih. Po poslanem prvem vpogledu se vsako izmenjano sporočilo s spremembami, dopolnitvami in popravki obračuna najmanj kot 1 grafična enota ure (15 minut). Naročnik je dolžan pred začetkom izvajanja storitvene aktivnosti (oblikovanje, grafična priprava) plačati avans v višini od 10 do 50% vrednosti celotnega naročila ali po dogovoru. Preostanek plačila naročnik poravna po opravljeni storitvi. Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

7. REKLAMACIJE

Rok za reklamacijo je 7 dni od prevzema blaga ali storitve oz. prejema blaga ali opravljene storitve. V primeru reklamacije mora naročnik poslati celotno vsebino prejete pošiljke skupaj z računom in pisno obrazložitvijo reklamacije na sedež podjetja. Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki. V kolikor je reklamacija neupravičena, ali oddana po izteku 7-dnevnega roka od dneva izdaje računa (ne glede na datum prevzema), bomo takšno reklamacijo zavrnili. Morebitna izogibanja plačilu obveznosti bomo izterjali sodno in za stroške bremenili naročnika.
Napake na delu dostavljene pošiljke ne predstavljajo pravice do vračila celotne pošiljke. Dostavljene količine se lahko, v obliki manjka ali viška, razlikujejo od naročene količine za do 10%. To vključuje tudi poškodovane ali tiskovine z napako, naslovnice, prilagojene kopije za nadaljnjo obdelavo, reze zgornjih in spodnjih listov, ki se nanašajo na izdelavo in se jih ne izločuje. V primeru manjka bomo manjkajočo količino dopolnili in dostavili naročniku na naše stroške, v primeru viška pa naročnik ni dolžan poravnati stroška za količino iznad svojega naročila.

8. VAROVANJE PODATKOV:

Vse posredovane podatke bomo hranili skladno z zakonodajo in internimi akti o varstvu podatkov ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam, uporabljali pa izključno za potrebe poslovanja podjetja D-ART, kreativne rešitve, Denis Kresnik s.p. Pridržujemo si pravico do objave imena naročnika na spisku referenc. Pridržujemo si vso pravico do poročanja o plačilni disciplini naročnika za to pristojnim podjetjem/agencijam.

9. PRAVNI PODUK

Z oddajo naročila smatramo, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov velja izključno pisna komunikacija med strankama, zato vas prosimo, da ob osebnem obisku ali posvetu ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Celju.

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012), ZEKom-1 je v pravni red prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalnikih, tablicah ali mobilnih napravah uporabnikov.

10. UPORABA PIŠKOTKOV
Spletna stran d-art.si (e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije za optimizacijo storitev itd.) uporablja piškotke.
S piškotki vas osebno ne identificiramo. Uporabljamo jih samo za boljše delovanje spletišča.
Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da spletno mesto www.d-art.si nastavi piškotke na vaši napravi.

KAJ SO PIŠKOTKI?
Piškotki so manjše besedilne datoteke, običajno iz črk in številk, katere obiskano spletno mesto shrani v napravo (računalnik, mobilnik, tablica itd.) z namenom prepoznavanja teh naprav. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika.

ZAKAJ NAŠA SPLETNA STRAN POTREBUJE PIŠKOTKE?
Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Interakcija med uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je uporabniku ob ponovnem obisku prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je tako bolj učinkovito in prijetno.

ZAKAJ NAŠA SPLETNA STRAN UPORABLJA PIŠKOTKE?
Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti: (ena izmed njih je shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani), piškotki pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretji uporabnikom na njegovi spletni strani.

KATERE PIŠKOTKE NAŠA STRAN UPORABLJA?

IME: wordpress_test_cookie
NAMEN: Testni piškotek
ČAS TRAJANJA: Trenutna seja
PODJETJE: Wordpress

IME: _wpfuuid
NAMEN: Obrazci za izpolnjevanje na spletni strani (prijava na e-novice, prijava napake, kontaktni obrazec)
ČAS TRAJANJA: Trenutna seja
PODJETJE: WPForms

IME: catAccCookies
NAMEN: Izbira o sprejetju piškotov.
ČAS TRAJANJA: 30 dni
PODJETJE: GDPR Cookie Consent Banner

 

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 1.4.2021.